afz; politieke partij LOTto.KG

J. vd Veen

 

 

Landelijk Parket

Team Internationale Misdrijven

fax; 010 48 46 978 

 

 

betreft;

de beschikbaarheid in elektronische vorm van de vier gefaxte aangiften

 

 

 

Hoogedelgestrenge Hoofdoficier mr. G.W. van der Burg,

 

In de loop van dinsdag 18 Oktober 2011 zijn achtereenvolgens vier aangiften gefaxt.

 

De tekst van deze aangiften is ook in elektronische vorm, HTML, beschikbaar op onze website,

www.LOTto.KG,

mede om U zodoende ter wille en van dienst te zijn.

 

U kunt naar believen met ‘copy-paste” deze teksten downloaden, verwerken en doorgeleiden, zomede ook de lettergrootte, het lettertype en de lay-out aan Uw eigen behoefte aanpassen.

 

 

Het betreft onze volgende vier aangiften (in volgorde van belangrijkheid):

 

~  aangifte meineed alle kabinets- en parlementsleden wegens meineed,

nalatigheid betreffende de dodelijke kernrakettenbedreiging tegen ons

 

~  aangifte tegen de bankencrisismisdadigers

 

~  aangifte ivm levering gifgasgrondstoffen door xxxxchemie en xxxxxx en de verantwoordelijken

xxxxx,   xxxxxxxx, xxxxxxxxx en anderen.

 

~  aangifte meineed “parlementslid Ayaan”

 

Uitsluitend de voorbladen van deze vier aangiften zijn thans weer meegefaxt.

 

 

Hoogachtend

Rijswijk, 20-10-2011

J. vd Veen & LOTto.KG

de voorzitter, J. vd Veen

www.LOTto.KG

xxxxxxxx str. 3,  xxxxxxx   Delft

 

 

 

 

 

 


 

Levering gifgasgrondstoffen,  xxxxxx,   xxxxxxxx,   xxxxxxxxx   en anderen 

 

 

 

 

 

 

 

 

afz;politieke partij LOT to.kg

J. vd Veen

 

 

Gerechtshof Den haag

betreft; beklag volgens artikel 12

fax 070 3813650

 

 

 

Hoogedelachtbaar bevoegd gezag,

 

Vanwege het sepot door het OM, zie bijlage, beklag volgens artikel 12.

 

Wij deden gedateerd 14-10-2011 aangifte tegen “parlementslid Ayaan” wegens meineed,

zie de bijlage. Overigens is deze ook in elektronische vorm op onze website beschikbaar.

Overeenkomstig onze aangifte zijn wij van mening dat justitie met de grootste spoed en voorrang “parlementslid Ayaan” moet vervolgen wegens haar meineed.

 

Aanziens de andere sepots genoemd in het schrijven van het OM zullen wij separaat beklag doen.

 

Hoogachtend

Rijswijk, 14-11-2011

J. vd Veen & LOT to.kg

de voorzitter, J. vd Veen

www.LOTto.KG

xxxxx str. 3, xxxxxxx   Delft

 

 

 

 

 

 


 

 

 

afz;politieke partij LOT to.kg

J. vd Veen

 

 

Gerechtshof Den haag

betreft; beklag volgens artikel 12

fax 070 3813650

 

 

 

Hoogedelachtbaar bevoegd gezag,

 

Vanwege het sepot door het OM, zie bijlage, beklag volgens artikel 12.

 

Wij deden gedateerd 17-10-2011 aangifte tegen  de kabinets- en parlementsleden wegens meineed, zie de bijlage.

Overigens is deze ook in elektronische vorm op onze website beschikbaar.

Overeenkomstig onze aangifte zijn wij van mening dat justitie met de grootste spoed en voorrang de kabinets- en parlementsleden moet vervolgen wegens meineed t.a.v. nalatigheid betreffende de dodelijke kernrakettenbedreiging tegen ons.

 

Aanziens de andere sepots genoemd in het schrijven van het OM hebben wij onlangs separaat beklag gedaan.

 

Hoogachtend

Rijswijk, 17-11-2011

J. vd Veen & LOT to.kg

de voorzitter, J. vd Veen

www.LOTto.KG

xxxxx str. 3, xxxxxxxx   Delft

 

 

 

 

 


 

 

 

afz;politieke partij LOT to.kg

J. vd Veen

 

 

Gerechtshof Den haag

betreft; beklag volgens artikel 12

fax 070 3813650

 

 

 

Hoogedelachtbaar bevoegd gezag,

 

Vanwege het sepot door het OM, zie bijlage, beklag volgens artikel 12.

 

Wij deden gedateerd 16-10-2011 aangifte tegen de bankencrisismisdadigers, zie de bijlage. Overigens is deze ook in elektronische vorm op onze website beschikbaar.

Overeenkomstig onze aangifte zijn wij van mening dat justitie met de grootste spoed en voorrang de bankencrisismisdadigers moet vervolgen vanwege hun verwoestende handelingen en belastingontduiking op zogenaamde speculatieve winsten die dus voor hen “beroepsmatig” zijn.

 

Aanziens de andere sepots genoemd in het schrijven van het OM wij onlangs separaat beklag gedaan of zullen wij binnenkort separaat beklag doen.

 

Hoogachtend

Rijswijk, 16-11-2011

J. vd Veen & LOT to.kg

de voorzitter, J. vd Veen

www.LOTto.KG

xxxx str. 3, xxxxxx   Delft

 

 

 

 

 

 


 

 

 

afz;politieke partij LOT to.kg

J. vd Veen

 

 

Gerechtshof Den haag

betreft; beklag volgens artikel 12

fax 070 3813650

 

 

 

Hoogedelachtbaar bevoegd gezag,

 

Vanwege het sepot door het OM, zie bijlage, beklag volgens artikel 12.

 

Wij deden gedateerd 15-10-2011 aangifte tegen xxxxxx,   xxxxxxxxx,   xxxxxxxxx en anderen wegens toeleveringen aan gifgas Sadam etc, zie de bijlage.

Overigens is deze ook in elektronische vorm op onze website beschikbaar.

Overeenkomstig onze aangifte zijn wij van mening dat justitie met de grootste spoed en voorrang xxxx,    xxxxx,    xxxxxxx en anderen moet vervolgen wegens de toeleveringen aan gifgas Sadam etc, 

 

Aanziens de andere sepots genoemd in het schrijven van het OM wij onlangs separaat beklag gedaan of zullen wij binnenkort separaat beklag doen.

 

Hoogachtend

Rijswijk, 15-11-2011

J. vd Veen & LOT to.kg

de voorzitter, J. vd Veen

www.LOTto.KG

xxxxxxxx str. 3, xxxxxxxxx  Delft

 

 

 

 

 


 


Aangifte Levering gifgasgrondstoffen,  xxxxxx,   xxxxxxxx,   xxxxxxxxx   en anderen 

 


Aangifte Levering gifgasgrondstoffen,  xxxxxx,   xxxxxxxx,   xxxxxxxxx   en anderen 

 

Aangifte Levering gifgasgrondstoffen,  xxxxxx,   xxxxxxxx,   xxxxxxxxx   en anderen 

 

Parlementslid Ajaan, Bankencrisismisdadigers, Kabinets- en parlementsleden, Levering gifgasgrondstoffen,  xxxxxx,   xxxxxxxx,   xxxxxxxxx   en anderen 

 

 

 

Inzake Uw kenmerk klaagschrift 4005

 

Hoogedelachtbaar Gerechtshof,

 

Het gaat niet om Een noch om vijf maar om vier klaagschriften,

ten overvloede op vier verschillende data, te weten 14, 15, 16 en 17 Nov 2011 ingediend,

zoals in Uw ontvangsbevestiging kenmerk K11 0492 dd 28 Nov 2011 vermeld,

en vermeld in de klaagschriften, ook die gedateerd 17-11-2011.

 

Ook op alle andere punten snijdt het advies van de hoofdofficier en de advocaat generaal geen hout.

 

Schrijnend is dat er niet-ontvankelijkheid en ongegrondheid geadviseerd wordt zonder het geringste onderzoek naar de aangegeven misdrijven, verbijsterend zelfs omdat het gaat om de zwaarste misdrijven die ooit in ons mooi land gepleegd zijn en de rechtsorde ongekend zwaar schokken.

 

Wat betreft het in opdracht vanuit de VS in Rotterdam ontwikkelen, produceren en beproeven van het voor zover bekend verschrikkelijkste etnocide massa moord, verminkings, sterilisatie en verzwakkingswapen ooit is de aangifte gedaan na de vier klaagschriften van November. Het zou voor zover bekend een nieuwe werkwijze zijn als een klaagschrift die eerder ingediend is dan de aangifte verder in behandeling wordt genomen, of zelfs zonder dat het klaagschrift ingediend is.

 

Het OM heeft ook voorheen de zwaarste ooit in ons mooi land gepleegde misdrijven niet serieus genomen maar ook gezien het voornoemde is het voorliggend advies van de hoofdofficier en de A.G. al niet serieus te nemen.

 

De feiten en omstandigheden omtrent de aangegeven zwaarste misdrijven ooit zijn algemeen bekend en het is de uiterste plicht van het OM om te onderzoeken, vervolgen en voor de rechter brengen in plaats van als eigen vrijspraakrechtertje op te treden.

 

Het advies om niet ontvankelijk te verklaren is ook gedaan met krampachtig dichtgeknepen ogen: LOT to.kg is een politieke partij die kort na notariele oprichting bij de Kiesraad is ingeschreven om deelname aan de Tweede Kamer verkiezingen  mogelijk te maken. De notarieel opgestelde statuten zijn zoals voorgeschreven in het openbaar register neergelegd. Ook de belangen van de partij zijn geschaad door de aangegeven misdrijven en het opkomen voor de door de aangegeven misdrijven geschade belangen behoort ook tot de bevoegdheden, taken en zelfs verplichtingen van de partij, inbegrepen het doen van de aangiften en het procederen erover; alle wettige en overigens toegelaten akties. Daarbovenop zijn de partijleidster onmiddelijk en de partijleider middelijk slachtoffers van gifgas dat ingezet is in opdracht van Sadam.

 

Het advies tot ongegrondheidverklaring is met totale afsluiting van alle zintuigen gedaan. Er blijkt zelfs niet van het geringste onderzoek naar de aangegeven zwaarste misdrijven ooit in Nederland.

 

Het VN rapport duidt enkele nederlanders met hoofdvestiging in nederland aan als de leveranciers van 45% van werelds chemieleveringen aan het gifgasprogramma van Sadam. In het proces Anraath heeft de rechter aangeduid dat deze misdaden tegen de mensheid niet verjaren.

 

Het verschrikkelijke gevaar van de grote kernwapenarsenalen is algemeen bekend evenals de grondwettelijke bepaling dat de staatsplichtigen zich voor de veiligheid moeten inzetten. Zij hebben met die wetenschap de eed of belofte afgelegd maar komen die vervolgens niet na.

 

Het is bekend geworden dat Ayaan een valse identiteit hanteerde. Wettelijk zijn de valse identiteit noch Ayaan ooit nederlandse of parlementslid geworden. Iemand die zich verkiesbaar stelt voor het parlement moet geacht worden de wet te kennen en dan dus misdrijf plegende opzettelijk meineed gepleegd te hebben.

 

In de bankenkrisis zijn er opzettelijke grootshortcrashaanvallen gepleegd met kennelijk de opzet ook om de ING ten val te brengen, hetgeen ING topman Hommen op de aandeelhoudersvergadering heeft bekend gemaakt. Dat zijn misdrijven. Bovendien is het een misdrijf om short te gaan als het anders is dan om de shorts terstond weer op te vullen met aankopen. Als de ING ten val was gebracht dan was er een wereldwijde kettingreaktie en een honderd maal ergere bankenkrisis oftewel de afgrond waarv we langs scheerden volgens Wouter Bos. Op de ING woekert het door in de vorm van Brusselse verschrikkingen die geheel onterecht zijn omdat de ING in de problemen geraakte grotendeels door externe misdrijven. Als het OM en de FIOD ECD, zonodig met internationale collegas, de misdrijven documenteren dan kan de ING de Brusselse maatregelen afweren en grotendeels terugdraaien. Dat is niet alleen een groot belang van de ING en haar miljoenen klanten maar ook een nationaal belang waar LOT to.kg voor tracht op te komen.

 

Conclusie is dat er sytematische en misschien gerichte aansturingen zijn om niet te vervolgen en het met smart roept om een bevestigend gerechtelijk oordeel van de wettelijke plicht om, ook in het belang van de rechtsorde met de bedoeling dat men misdrijven niet zelf vergeldt maar aan de rechter voorlegt, met de uiterste inzet deze aangegeven zwaarste misdrijven ooit in ons land te onderzoeken, vervolgen en voor de rechter te brengen.

 

Hoogachtend, Rijswijk 27 Mei 2012, LOT to.kg  ,J. vd Veen

 

 

 


  

 


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

end of this page

GoldMorgs opponent;,,,Lot to.kg ,,, www.goldmorg.com ,,, www.ayaan.de,,, www.lotto.kg ,,, political organization