Monireh gifgasslachtoffer

nu in EU-parlement

en geen Dilders en dat soort.

Steunt Monireh AUB het EU-parlement in.

Dat is de beste "aangifte".

 

 

steunt Monireh gifgasslachtoffer

nu het EU-parlement in

Houdt Dilders en dat soort er uit.

Steunt Monireh AUB.

Dat is de beste "aangifte".

 

Dilders uit tegen bevolkingsgroepen van loop maar naar de maan. Dus loopt naar Monireh.

Monireh / Moni = moon / maan.

Steunt dus Monireh het EU-parlement in.

Deze week kan het nog.

Doneert of leent eventueel het nodige geld.

 

De storm over Dilders is gaan liggen ?

Nee die begint pas, ook al blijven de Binnenhovelingen achterover leunen.

De aangiftevoordruksels van de politie en de aangiften tegen "minder" zullen volgens ons en andere deskundigen door de rechter opzij geschoven worden, mogelijk door justitie al.

Al die oproepen en steunbetuigingen om aangifte te doen vormen een grote dwaling, tot vreugde van Dilders.

Om al die aangiften is Dilders stiekem in zijn nopjes.

De hele campagne verhoogt vooral Dilders status en brengt veel bekendheid. Dat weten de politici, kranten en omroepen en dat willen ze stiekem juist, als slaafjes van de wallstreetse financiele elitefamilies GoldMorgs.

Gebruik daarom de aangifte van onze website, tegen de verfoeilijke tweet.

En steun Monireh het EU-parlement in.

Een hardere dreun voor Dilders is nouwelijks denkbaar.

 

In het EU-parlement zullen we Dilders zo stevig in zijn eigen stront drukken dat die zal smeken om de stront onder onze schoenzolen te mogen likken.

 

Van de Binnenhofslappelingen hoeven wij niets te verwachten. Zij roepen maar steunen feitelijk Dilders. Want ze roepen dat ze het OM niet mogen beinvloeden. Maar het enige dat niet mag is de inhoud van de rechtspraak van de rechter dwingen. De politiek moet als de donder het OM bevelen om Dilders deze week voor de rechter te brengen om Dilders en consorten te laten veroordelen en uit te sluiten van het EU-parlement en de rechtspraak moet als de donder deze week oordelen.

De Binnenhofslappelingen willen dus Dilders het EU-parlement in laten.

 

Dilders leermeester Dolkestein hield zeer hardnekkig de nederlandse poort voor de leveringen aan gifgas Saddam wagenwijd open. Enkele Nederlandse handelaren deden werelds helft van de leveringen aan gifgas Saddam. De Binnenhofslappelingen lieten het toe, ook nu dat de leveranciers onvervolgd ongestoord van hun gifgasrijkdom mogen genieten terwijl de gifgasslachtoffers verkommeren.

 

Dolkesteins leerling Dilders laten ze het gifgas van etnic cleansing verspreiden, dat uiteindelijk tot de verwoesting van Nederland zal leiden, zoals Hitlers Duitsland en Saddams Irak. De vicepremier noemde het vergif, Wij noemen het gifgas, een traditie van leermeester Dolkestein en leerling Dilders. Zelfs Monireh gifgasslachtoffer waarschuwt dat Dilders gifgas van etnic cleansing erger is dan Saddams gifgas. De Binnenhofslappelingen lieten en laten het weer toe.

 

 

-Rotterdam doet aangifte tegen Wilders- en

-Amsterdam doet aangifte tegen Wilders-

in een flits weer weg van facebook.

Rotterdam zou dat bij bureau Marconiplein doen,

maar wanneer ?

Amsterdam waar en wanneer ?

Als U meer weet email ons AUB.

Dan kunnen wij het hier en op facebook melden.

In ieder geval pluk onze aangifte van onze website.

Die is beter dan de politieformulieren en alleen tegen "minder",

want onze aangifte moet de rechter wel behandelen

www.GoldMorgs.Com/AD

 

De geschiedenis leert over etnic cleansing.

etnische zuivering /etnic cleansing

thans weer openlijk gepromoot in Nederland

in 1933 werd nog beweerd dat het netjes zou gaan

nu wordt dat ook toegevoegd

even nadenken, willen wij het grote gevaar ??

massagraf 1945

 

 

etnische zuivering / etnic cleansing,

wordt tot burgeroorlog ::

 

Een waarschuwing scherper dan een scheermes is thans op zijn plaats. Niet de parlamentsleden en kabinetsleden maar vele vluchtelingen lijden al lang aan slapeloosheid door de uitingen van Dilders.

Maarrrr:

 

Als Dilders de opiniebasis voor etnische zuiveringen verder mag vestigen zal dat binnen een paar jaren toepassing vinden op kleinere / kleine minderheden, ook de minderheid die honderdvoudig meer dan evenredig vertregenwoordigd is in de koalitiefrakties en het kabinet. De Marokkanen zullen niet als bliksemafleider blijven fungeren. Dilders, Ayaan en enkele anderen hebben hun schaapjes op het droge en kunnen veilig wegkomen. Maar voor de gewone burgers van die kleine minderheden zal het vreselijk aflopen, zoals zeventig jaren geleden. Het in bezit of greep hebben van de kranten, omroepen en internet is geen garantie voor voldoende controle om de uitwerkingen van het vestigen van een opiniebasis voor etnische zuiveringen te kunnen sturen. Een verspreiding van geruchten en volkswoede en het platbranden van bepaalde huizen met de bewoners kan ook zonder media. Dat kan zelfs een enorme met dumdum-kogels gewapende politiestaatovermacht niet voorkomen. Het nodige zit alleen tussen de oren, de acceptatie van het idee van cleansing, zoals Dilders en consorten dat nu vestigen.

 

Een voorbeeld: Tien tieners beschimpen, bespugen en betrappen een auto met een marrokaans uitziend persoon. Vervolgens doen ze valse aangifte met de laster dat deze met een pistool gezwaaid heeft. De persoon denkt dat de politie hem komt helpen maar deze dreigen en doorzoeken zijn auto. Als dat zo openlijk gaat wat gaat er dan stiekem gedaan worden, aangesticht door Dilders en consorten, ten dienste  van de wallstreetse financiele elitefamilies.

 

Valt het vestigen van een opiniebasis voor etnische zuiveringen en dus burgeroorlog onder het recht van vrijheid van meningsuiting?

 

Slapen of wakker worden en deze week een proces over de verfoeilijke tweet waarop Dilders en consorten als criminele organisatie aangemerkt zouden kunnen worden en op tijd vooraf uit het EU-parlament geweerd kunnen worden. Minderheidspersonen in het parlament en kabinet, het is urgent dat U acuut aan slapeloosheid gaat lijden. Parlementsleden en kabinetsleden, laat U het over U komen of zet U justitie als de donder aan het werk. Deze week kan het nog voor de rechter. Zie verderop.

Dilders, de promotor van supersnel flitsrecht. Waarom dan nu niet?

 

Het is ruim dertig jaren geleden dat Uw kollega's in meerderheid de leermeester Bolkstein van Dilders zijn gang lieten gaan. Enkele Nederlandse handelaren maakten Nederland tot werelds grootste leverancier aan gifgas Saddam. Uw kollega's werden destijds elk door mij gewaarschuwd voor de verschrikkelijke gevolgen die precies uitgekomen zijn; zware NAVO-oorlogen tegen Irak, duizenden miljarden kosten, miljoenen slachtoffers, huilen dat Iran de atoombom wil en grote kans op een enorme energiekrisis. Laat U dit keer leerling Dilders zijn gang gaan en een ander soort gifgas als basis voor verwoesting in Nederland verspreiden? Doet U maar. Wij als gifgasslachtoffers zijn al zware trauma's gewend en hebben het overleefd, U en de meeste Nederlanders niet.

 

Iraans-Koerdische islamitische gifgasslachtoffer Monireh betreurt naar Nederland gevlucht te zijn en niet naar Duitsland. Is het Dilders soort een zegen of een vloek voor ons land ?? Volgens de politici, kranten en omroepen is het Dilders soort een zegen en zijn wij een vloek. Dilders werd en wordt met volop aandacht groot geholpen, wij werden al die jaren absoluut uitgebanned, ook door de PvdA.

Het gifgas naar Saddam liet men en Dilders laat men ook,

maar ons heimelijk dertig jaren laten uitbannen,

daar zijn de slappelingen Binnenhof wel goed in.

 

1945 gaskamers, allen snel dood

 

1980-1990, mede dankzij Dilders leermeester,

Nederlands-Saddams gifgas in de buitenlucht,

een miljoen verschrikkelijk langzaam dood,

en miljoenen overlevenden een lange kwelling,

en de mosterdgasgevolgen 30 generaties,

duizend jaren kwelling voor miljoenen moeders.

 

 

Zij leed verschrikkelijk en lijdt

en overleefde dit nederlands- saddams gifgas,

tot nu toe.

Het “NL”-gifgas dat Saddam kreeg,

dankzij de leermeester van Dilders

en de Binnenhofslappelingen.

 

Naar Nederland gevlucht, voor nederlands gifgas,

dankzij Dolkestein, de leermeester van Dilders.

 

Thans leerlings Dilders gifgas van etnic cleansing.

Waar naar toe als Dilders "klaar" is ?

een Dilders die de Binnenhofslappelingen

weigeren te stoppen, zoals het gifgas aan Saddam.

Moet Monireh naar de maan ?

Nomen omen est ?

 

 

 

 

 

 

50 jaren na 1945 en 10 jaren na Saddams 1985

weer etnic cleansing, Srebrenica

 

 

 

In Syrie de Arabische "lente" na de opstand door de vrienden van onze grote amerikaanse bondgenoot.

Liever dat dan het Krim-model (<10 doden) ??

 

 

Overigens, onze “vrienden” in Kiev, de vriendjes van onze grote amerikaanse “bondgenoot” (valse 911, veranderden Afghanistan in heroine tsunami, Irak in een land met een miljoen doden en miljoenen slachtoffers waar nu sedert kort, onder toezicht van 200’000 Amerikaanse privetroepen, wettelijk negen-jarige meisjes uitgehuwelijkt mogen worden). Onze “vrienden” in Kiev huurden de sluipschutters in Kiev, riepen meteen al dat hun Ukraine voor hen binnen een half jaar atoombommen maakt, maakten meteen al een wet die vele miljoenen die russisch spreken met hun taal uit moets bannen. Onze “vriendin” in Kiev liet tien jaren lang het gas onderweg in de Ukraine naar Euopa tweemaal zo duur worden. Er verdwenen vele miljarden in grote zakken. Onze “vriendin” in Kiev wil nu de miljoenen Russen (in de ukraine) af laten slachten en atoombommen gebruiken, zo bleek uit een door onze “vriendin” zelf bevestigd afgetapt telefoongesprek.

De situatie voor de bevolking en onze energievoorziening is ook ernstig verslechterd na de evenals Dilders vanuit de VS aangestuurde arabische “lente” in Lybie en Egypte.

Diezelfde amerikaanse kliek hielp de Khomeiny-regering aan de macht blijven met de gegevens over honderd duizend tegenstanders en scheepsladingen vol machinegeweren.

De situatie voor meer dan de helft van de bevolking in de voormalige Sovjet is ernstig verslechterd na de invoering van de “vrije” markteconomie naar amerikaans model.

En bovenal, de amerikaanse regels voor de financiele sector hebben ons “gezegend”, evenals die kliek bezitters en heersers over onze “vrije” kranten en omroepen, die Dilders altijd groot hebben geholpen en ons altijd absoluut weggezwegen hebben.

 

 

Het kan sneller zo worden in NL dan men nu denkt.

Of heeft men in 2007 de ernst van de banken- en eurokrisis verwacht en de pijnlijke jaarlijkse bezuinigingen van vijftig miljard ?

Volgens Nout Wellink niet, maar wij wel, in 1999 al.

DEZE ellende al in 2020 in NL, of 2022 of 2017 ?

Het is nu de week van ingrijpen, Dilders en consorten uit de onaantastbaarheid van het EU-parlament te weren.

Dilders, de promotor van supersnel flitsrecht. Waarom nu dan niet??

 

Eindelijk veroordeling, ook als criminele organisatie, deze week, vanwege de verfoeilijke tweet, zie verder onze aangifte, (bedolven onder het rookgordijn van het “minder-incident”).

 

Volgens bekendmaking zet Dilders zich op plaats tien voor het EU-parlament. Dit is weer een list. Volgens deskundigen haalt Dilders vijf a zeven zetels. Dan hoeven er maar een paar uit te schuiven, bijvoorbeeld prettig weggekocht door de wallstreetse “bazen” van Dilders. En dan verkondigt Dilders: Het lot heeft bepaald dat ik toch in het EU-parlament moet. En dan gaat Dilders daar onaantastbaar zijn “gifgas” veel sterker over ons en heel Europa verspreiden, voor zijn wallstreetse “bazen”. Het komt dichterbij. Dilders leermeesters gifgas naar Irak en Iran, later etnic cleansing in Joegoslavie en nu Dilders “gifgas” hier.

 

U bent allen in 1983 gewaarschuwd.

U bent allen nu weer gewaarschuwd.

Nu optreden, anders later niet huilen dat ons mooie land verder verwoest wordt.

 

ruines Berlijn, Bagdad en Belgrad na de etnic cleansers Hitler, Saddam en Mladics

 

 

 

 

Wilt U dat ook meemaken ??

Wij niet, en nog minder de enorme aantallen gewonden, doden en invaliden en de enorme armoede.

 

Als het parlement, het kabinet, justitie en de rechtsrpaak niet het nu mogelijke doen om Dilders en konsorten uit het EU-parlement te houden, vertrouw ze dan helemaal nooooit meer, voor geen cent. Ze beweren al dat ze het aan het OM overlaten.

Steunt dus ons nu het EU-parlement in.

 

 

 

 

The aspirations of the dutch politician Dilders

see also his look-alike at www.pvv.nl

who gets a million and more from the GoldMorgsbunch

who would nuke the NSS-summit,

to take profit of a stocksmarket crash

and expand their power, similar with and after NY 911

 

die Wünschträume von dem NL-Politiker Dilders

siehe auch seine Ebenbild auf www.pvv.nl

der eine Millione und mehr erhält von den GoldMurks

die des Möglichen Nuklearbombenattentats auf die NSS

für ihren Profit mit Börsenimplosion

und um ihre Macht zu erweiteren, wie mit und nach NY 911.

 

 

 

Het ziet er uit als een puppie, het keft als een puppie, het kwispelt als een puppie, het bevuilt en plast overal als een onzindelijke puppie,

maar het mag volgens de wet geen valse gevaarlijke hond genoemd worden

want dat is het nog niet.

Het is nog een "lief" puppietje en geen valse gevaarlijke hond.

Zo verlangend keek het puppietje destijds naar de echte man Cohen en noemde hem een plasje hier en daar plegend, smekend in de hoop niet alleen te zijn.

 

Er is dus een enorrrme berg luiers nodg voor het onzindelijke puppietje Dilders.

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

helaas bittere ernst

ivm de EU-parlementsverkiezingen

 

Voor alle duidelijkheid, we stellen niet dat Dilders een Hitler is en evenmin dat Dilders een Goebbels is, hoewel naar beweren het duitse persbureau DPA dat wel gedaan zou hebben.

We zouden graag de boel afdoen door het belachelijk te maken en het verraad van Dilders bekend te maken maar helaas is het bittere ernst als Dilders en/of gelieerden en het gelieerde zich verkiesbaar kunnen blijven stellen voor het EU-parlament. Het is nu van het grootste belang bewezen om dat te voorkomen. Dat voelt iedereen met een beetje hersens “met zijn klompen aan”. Maar toch zullen we dat uiteenzetten:

 

Een open oproep aan onze premier en onze minister en staatssecretaris van justitie en het LECD (hoofdofficier / justitie-afdeling “Landelijk Expertise Centrum Diskriminatie” te Amsterdam).

Een verzoek om maximaal op te treden in plaats van huilie-huilie te doen want daar hebben we net zo weinig aan als aan een drol.

De premier “riep”; walgingwekkend.

Roemers en Samson “riepen”; het is haatzaaien.

Ascher “riep”; gif voor de samenleving.

Vd Laan “riep”; makkie voor het OM.

En volgens vd Laan; “Wilders beweert nu later wel dat hij het anders bedoelde maar dat doet niets af aan het strafbaar feit”.

Bovenop dat alles zou naar zeggen het duitse persbureau Dilders met Goebbels vergeleken hebben.

Vervolgens Facebook “Ik doe aangifte tegen Wilders”

Honderden aangiften en door het B & W Nijmegen.

Maar helaas waardeloze symboolpolitiek, een fopspeen.

Meest door de politie voorgedrukte aangiften, die de rechter volgens ons en andere deskundigen daarom terzijde zal leggen.

Bijna allemaal aangiften tegen het “minder-incident” dat volgens ons en andere deskundigen door de rechter naar de letter der wet als niet-strafbaar beoordeeld zal worden.

Bovendien roept Dilders dat hij niet meer veroordeeld mag worden vanwege de publiekelijke veroordeling en de schending der scheiding der machten.

Bovendien wordt V. vd G. Precies nu voor de EU-parlements-verkiezingen vrijgelaten.

Het ziet er naar uit dat Dilders nogmaals op allen watert, de opperste vernedering, de opperste bevestiging van de dominantie van het mannetje Dilders.

Het lijkt allemaal samenwerking om Dilders nog meer bekendheid te geven, een grote overwinning, nog meer het aanzien van het alle weerstand overwinnende dominante mannetje dat op allen watert en met zijn overwinning en dominantie vele volgers trekt.

 

U roept wel “walgingwekkend” etc. maar doet AUB ook Uw edige plicht, onder meer in het kader van artikel 90 grondwet.

Zorgt U er voor dat de rechtspraak heeeel snel een oordeel doet over de recente uitingen van Dilders, met name de volgens ons strafbare uiting en landelijk bekend laten maken van;

“”Marokkaans tuig moet het land uit””, zie de aangifte.

“”Marokkaans tuig moet het land uit””, zie de aangifte.

“”Marokkaans tuig moet het land uit””, zie de aangifte.

Ten overvloede nogmaals er op gewezen dat het kunnen doen van aangifte en de zonodige snelle justitiele vervolging en oordeel door de rechtspraak een duizenden jaren oud instrument is om de ‘volks”vrede te bewaren, het hoogste goed.

 

Wij politieke partij Lot to.kg en personen hebben al zaterdag, na afspraak via 0900-8844 en als Een van de tien allereersten aangifte gedaan op het bureau Jan Hendrikstraat 85, tegenover de “Torenstraatparking” te Den Haag. Tegen het einde van het gesprek is gezegd dat de aangifte niet afgewezen wordt en niet alleen als melding maar als aangifte ingenomen wordt en als zodanig doorgeleid wordt aan de officier van justitie, maar dat de eventuele aanvang van vervolging gebruikelijk weken duurt. (Dat voldoet echter niet aan ons nationaal en internationaal belang, zoals hiervolgend uitgelegd). Tevens is zaterdag vooraf en zondag nogmaals de aangifte gefaxt, aan dat bureau. Ter bureau heb ik kunnen zien dat de aangifte helder leesbaar was binnen gekomen. We hebben nogemaals een origineel ondertekende aangifte in tweevoud aangeboden en van deze is enkelvoud aangenomen. Wij hebben echter nog geen schriftelijke bevestiging gekregen.

 

Voor het geval onze aangifte “verdwenen” is hierbij de aangifte rechtstreeks aan de hoofdofficier van justitie / het LECD en bij deze bij een “klacht” bij de hoofdofficier / het LECD tegen het niet ordenlijk in behandeling nemen van onze aangifte, als formaliteit.

 

Bovendien roepen wij om bescherming die onze ontplooiing niet hindert. Dat zou dan zijn bijvoorbeeld een (onopvallende) camera observatie voor en achter het gebouw, zodat er direkt gesignaleerd wordt en de politie en evenuteel nodige specialisten er op tijd zijn. Er zijn ook voorzieningen goedkoop mogelijk omdat de buren toch al weg gaan. Tot de camera-observatie gerealiseerd is een onopvollende personele observatie AUB. Misschien is nog goedkoper een zoals aangevraagde passende vergoeding door de woningcooperatie die overbodig wil slopen, een passende vergoeding waarmee dan vertrek naar Duitsland mogelijk wordt. Dit om het volgende kleine berichtje in de plaatselijke krant te voorkomen: “Verward persoon schiet man van middelbare leeftijd dood.” of “Man van middelbare leeftijd door onbekenden in huis door messteken om het leven gebracht.” Wat dan in werkelijkheid een terreurmoord op een politieke en partijleider zou zijn, in de serie van president Lincoln, Kennedy en topman Duitse Bank Alfred Herrhausen. De “bazen” van Dilders, de wallstreetse financiele elitefamilies, de GoldMorgs, zijn dodelijk. De GoldMorgs stichtten de wereldoorlogen en wereldkrisissen aan. Voor de GoldMorgs is het laten vermoorden van een (dissidente) politieke partijleider als het vertrappen van een mier, vooral als die niet een parlementslid is, doordat die altijd slinks belemmerd is. Het onze ontplooiing laten belemmeren in plaats van beschermen zou het vertrappen van de grondwet etc. zijn. Niet alleen politieke leiders en partijleiders die parlementslid zijn hebben recht op voldoende bescherming. Het gevaar is niet alleen vermeend. 23 dec 2012 ong. 17.00 te Rijswijk is met een zwaar scherpschuttersgeweer met laserrichter en nachtkijker een hoofdschot op mij mislukt, op een manier die geen sporen achterliet. In het verleden zijn ook al drie mislukte pogingen op mij opgemerkt plus een poging om, na het zien van mij, volgas op een zebrapad dood te rijden. Alles went maar dat maakt geenzins immuum.

 

Het is van het grootste belang dat de rechtspraak binnen twee weken oordeelt over Dilders. Bij deze dus verzoek aan de rechtspraak om dat te doen. Bij deze dus verzoek aan justitie om dat aan de rechtspraak te verzoeken. Binnenkort worden namelijk de kandidatenlijsten voor de EU-parlementsverkiezingen vastgesteld. Het verzoek dus om Dilders en consorten binnen twee weken te veroordelen tot de maximale straf volgens artikel 137c lid 2 en 137d lid 2 en voor onbepaalde tijd te veroordelen overeenkomstig artikel 28 lid 1 3e wetboek van strafrecht.

 

Het is een te grote schande voor ons land als van ons land een politiek krimineel of vertegenwoordigers van die politiek krimineel of een organisatie van die of een gelieerde van ons land met algemeen medeweten van de verantwoordelijken (opnieuw) intrek heeft / hebben genomen in het EU-parlement. Als er na intrek veroordeling plaats vindt is dat het geval. Dat betekent dat deze belangen gaan meewegen voor de rechtspraak en de rechtspraak in die zin belemmerd wordt. Dat betekent dat als justitie niet snel genoeg is justitie de rechtspraak belemmert. Dat betekent dat als de rechtspraak niet snel genoeg is de rechtspraak zichzelf belemmert.

 

De feiten die eventueel met de plegers als misdrijven en misdadigers veroordeel worden, zijn nu al gepleegd. Er is dan nu al sprake van een kriminele organisatie en deelname aan een kriminele organisatie. Dilders pleegt al vele jaren feiten die grenzen aan misdrijven, volgens de Amterdamse rechter destijds, dan wel eventueel misdrijven, om daar voordeel uit te halen. Degenen die met Dilders meedoen als parlementslid etc. doen met Dilders mee omdat de feitenlijke organisatie rondom Dilders zodanig is dat Dilders niet alleen de organisatie vertegenwoordigt maar ook vormt. Als hetgeen Dilders deed inderdaad een misdrijf was of is dan zijn die dus gepleegd door een kriminele organisatie. Dilders heeft zich verzet tegen veranderingen van de organisatie zoals bijvoorbeeld Hero Brinkman dat wilde en Brinkman er zelfs uit getrapt.

 

Om te bekijken of het om een kriminele organisatie gaat, zijn niet alleen de daden die eventueel als misdrijven veroordeeld worden bepalend. Het gaat ook om de algemene teneur en andere overtredingen en misdrijven, eventueel wat tijd of plaats betreft buiten het bereik van de nederlandse justitie en rechtspraak vallen. Wat de beruchte uiting destijds door Dilders in Engeland betreft, is onze aangifte wel bij het LECD terecht gekomen maar er is niet vervolgd en (opzettelijk) evenmin geseponeerd, waardoor een artikel 12 procedure belemmerd is. Inmiddels zou het verjaard zijn. Deze feiten, eventueel misdrijven, kunnen dan niet meer zelfstandig tot een veroordeling leiden maar wel meewegen bij de veroordeling om nieuwe eventuele misdrijven.

 

Als Dilders veroordeeld wordt vanwege een misdrijf vanwege een recente uiting dan is er dus sprake van een kriminele organisatie en zijn alle gelieerden aan Dilders dus dan (ongewild) deelnemers aan een kriminele organisatie. Het is een grote schande voor Nederland en alle Nederlanders als Nederland wetens een kriminele organisatie of deelnemers van een nederlandse kriminele organisatie (alweer) in het EU-parlement laat komen. Het is dus van het grooste belang dat de rechtspraak binnen twee weken na heden, twintig maart 2014, tot een oordeel komt en eventueel Dilders en de aan hem gelieerden en het aan hem gelieerde verbiedt zich kandidaat te stellen voor de komende EU-parlementsverkiezingen. Zwaar weegt daarbij mee dat te verwachten is dat Dilders en/of gelieerden walgelijke en zelfs kriminele uitingen zullen / kunnen doen in het EU-parlement. Daar zal na (weder)intrek in het EU-parlement heeeel moeilijk iets aan te doen zijn. De gelieerden hebben eerder geen afstand genomen van Dilders en er van geprofiteerd en er eventueel van genoten. Nu pas afstand nemen is te laat.

 

Vanuit de situatie die we heden hebben en bekend is zal dat “Dilders-probleem” in het EU-parlament een grote schande en lasting voor onze justitie en rechtspraak en onze verantwoordelijke premier en minister en staatssecretaris van justitie betekenen, omdat het probleem nu al duidelijk is en zij het nu nog op tijd kunnen (laten) voorkomen. Het is dus van het grootste belang dat justitie en de rechtspraak er aan werken dat de rechtspraak binnen twee weken tot een oordeel komt. Omdat het niet haalbaar is om alle laffe meelopers met Dilders (tot twee jaren) veroordeeld te krijgen, moet er een noodwet / noodwetswijziging maken om al die laffe meelopers zonder die strafveroordeling te kunnen uitsluiten van kandidaatstelling voor een internationaal orgaan. Als de parlementsleden geen lafaards zijn die alleen maar zogenaamd allen huilie-huilie doen om Dilders uitingen maar intussen stiekem meeparasiteren, dan is zo een wet / wetswijziging binnen twee weken mogelijk.

 

Fraktieleiders en premier en ministers hebben geuit:

“De uitlatingen van Dilders zijn walgingwekkend”

“Dilders zaait haat.” Etc.

Nu zou naar beweren ook nog het duitse perbureau ADP Dilders met Goebbels vergeleken hebben. “Het hek is van de dam.”

“Het ligt er nu vele kilometers dik boven op” dat het van het grootste belang is dat de kandidaatstelling van Dilders en/of gelieerden en/of gelieerd, voor de EU-parlamentsverkiezingen, op tijd door de rechtspraak geblokkeerd wordt.

Nu kan het wel zo zijn dat een iedere kandidaat na intocht in het EU-parlament Nederland te schande kan zetten en blijven zetten, maar Dilders en consorten hebben inmiddels dermate status verworven en het heeft inmiddels dermate omvang genomen dat het niet meer met willekeurige “abnormale” kandidaten vergelijkbaar is.

 

Wat betreft of Dilders een krimineel is en een kriminele organisatie vormt moet ook de beoordeling van de vermeende overtredingen van die kieswet meewegen. Dilders heeft van zijn (eventueel kriminele) organisatie een aanduiding voor de EU-parlementsverkiezingen laten registreren en die registratie in stand laten houden. Dat recht komt alleen een vereniging toe die aan de vereisten voldoet. De PVV is echter feitenlijk geen vereniging en eigenlijk ook geen partij, heeft al die jaren zich tegen de wording daarvan verzet, ook tegen Hero Brinkman, en heeft dus al jaren bewezen niet de intentie te hebben dat te worden. De PVV is feitenlijk een stichting en een politieke beweging. Dilders laat dus opzettelijk langdurig een langdurige feitenlijke schending van de kieswet en bijbehoren plegen. Wij hebben daarover onze grieven bij de Kiesraad ingediend, zie volgend na de aangifte en de toelichting, maar kennelijk is de Kiesraad niet in staat om er nu iets aan te doen. De rechtspraak kan er eventueel wel wat aan doen: Op tijd uitspreken dat Dilders een krimineel is en een kriminele organisatie vormt en Dilders en zijn gelieerden en het gelieerde verbieden zich verkiesbaar te stellen voor het EU-parlament.

 

 

 

 

 


 

 

Voorwoord voor de aangifte

 

Beste landgenoten, wij vinden de uitingen van Dilders walgingwekkend etc.

Het beste is om er om te lachen want

Dilders is een uit zijn bek stinkende strontluiertiener.

Hoe dat komt zullen we hier maar niet beschrijven. Als Dilders vriendjes bedient die dagelijks haring met knoflook en uitjes eten en zwaar pijp roken dan is dat helemaal niet strafbaar, in bepaald opzicht zelfs te waarderen. Dan doet Dilders tenminste een beetje echt (vrijwilligers)werk en nuttigs er bij naast zijn verwoestende GoldMorgspolitiek.

 

Dat Dilders met zijn politiek de wallstreetse financiele elitefamilies, de GoldMorgs, bedient is wel heel erg. Dilders is dus een GoldMorgsslaafjes en daar zijn er meer van op en rondom het Binnenhof. Dilders is dus ook een vijand van “Henk en Ingrid”.

Kunt U er nog steeds niet om lachen doe dan geen strafbare dingen.

Dilders lijkt dat uit te lokken maar doe dus geen strafbare dingen.

Doe dan aangifte. De aangifte hebben wij hieronder voor U klaargemaakt.

Deze kunt U copy-pasten in een Word-document en dan printen en invullen.

 

Voeg daar ook mondeling niets aan toe want dan zit U misschien fout. In de aangifte hieronder staat vermeld waarom U mondeling niets toevoegt.

 

Wilders heeft geuit en laten uiten

 “Marrokaans tuig moet het land uit”

Misschien vindt de rechtspraak dat dit ook een misdrijf is.

In ieder geval heeft Dilders door deze uiting een probleem, ook als hij zich daarvoor achteraf verontschuldigt en beweert dat hij het anders bedoeld heeft. Zelfs als Dilders gaat kruipen om onder strafvervolging uit te draaien en nederig de stront van Uw schoenzolen likt, dan nog heeft Dilders een probleem.

Dat heeft U ook als U iets strafbaars doet en dan beweert het niet zo bedoeld te hebben en spijt te hebben. U wordt dan toch vervolgd en veroordeeld en gebrandmerkt met een strafblad, zoals te vele Marrokaanse verveliojongens omwege een klein heterdaadje.

 

Des te meer van U een aangifte indienen en zo aan de rechtspraak vragen of het een misdrijf is, des te groter het probleem voor Dilders wordt. U kunt dit muisje een hele grote staart bezorgen, vooral omdat Dilders al vele rat-uitingen heeft gedaan, ook al waren deze rat-uitspraken misschien niet strafbaar.

Dilders is een GoldMorgsslaafje en wil “in het straatje” van de wallstreetse financiele elitefamilies GoldMorgs groot worden in de EU / het EU-parlament. Dilders leermeester Bolkestein, ook een GoldMorgsslaafje, mocht zelfs EEG-kommissaris worden.

In de EU mijdt men liever politici waar een luchtje van strafbaarheid aan kleeft. In Frankrijk en Spanje wonen vele Marrokanen en in Duitsland is men helemaal afkerig van politici waar een luchtje aan kleeft. Als in het EU-parlement de spanjaarden, fransen en duitsers Dilders en zijn genoten als de pest mijden dan mijdt de rest ook en zitten ze in een hoekje.

Als U niet eenvoudig Dilders kan uitlachen, probeer dan Dilders met een aangifte een maagzweer te bezorgen. Kijken of Dilders dan nog lacht.

 

Het is dus heel belangrijk dat “iedereen” nu aangifte indient tegen Dilders.

U heeft vooral als Marrokaan daar recht op.

 

Daarvoor belt U 0900 8844 om een afspraak te maken om aangifte in te dienen. Dat moet bij een politiebureau bij U in de buurt kunnen want de uiting van Dilders was landelijk. Als de politie Uw aangifte slechts als melding wil nemen of helemaal niet, dan kunt U klagen en de aangifte bij de hoofdofficier van justitie indienen. Die zit bij de rechtbank in Uw regio. Uw aangifte kan na aanname afgewezen worden. Dat heet seponeren. Dat betekent dat justitie weigert om te vervolgen. Dan kan U een zogenaamde artikel 12 klacht indienen bij de rechtbank. Dan verzoekt U eenvoudig aan de rechtspraak om justitie te bevelen toch te vervolgen. Aan die klacht voegt U de aangifte bij. Die artikel 12 procedure is gratis. U hoeft geen griffiegeld te betalen en U hoeft geen advocaat te nemen. Als de rechtbank beveelt dan krijgt Dilders de status van vervolgd omwege verdacht als misdadiger, ook al negeert justitie vervolgens eigenlijk de rechtspraak.

 

U kunt ook “civiel” een schadevergoeding van Dilders etc. eisen, ook om andere en eerdere uitspraken, ook al waren die niet strafbaar. Daar is helaas wel een advocaat voor nodig en moet hoge griffiegeld betaald worden. Daarom hebben wij dat nog niet gedaan en ook omdat we nog geen advocaten gevonden hebben die zin hebben om echt iets tegen Dilders te doen. Tegenwoordig mag men met de advocaat afspreken dat die niet betaald wordt maar een deel van de schadevergoeding krijgt.

 

BEGIN AANGIFTE


 

aangifte tegen Geert Wilders geboren 06-09-1963 te Venlo,

verder te noemen Dilders,

 

aangifte door    .       .       .       .       .       .       .       .       .      .       .   

 

geboortedatum en geboorteplaats   .      .       .       .        .         .        .   

 

adres;     .      .      .      .       .       .        .        .       .        .       .      .   

 

plaats, datum en handtekening      

                                                  .        .        .       

Inhoud van de aangifte:

Wilders bracht zijn volgende uiting in het openbaar;

 “Marrokaans tuig moet het land uit.” 

Op https://twitter.com/geertwilderspvv    op      06:30 – 13 Maart 2014

(Zie de weergave van de tweet.) 

Dit wordt herhaald door RTL  op 14.09 – 13 Maart 2014

http://www.rtlnieuws.nl/economie/home/wilders-marokkaans-tuig-moet-het-land-uit

Vreemd genoeg is het filmpje niet meer te zien.

De uiting blijft ongenuanceerd achter.

Vindt de rechtspraak dat Dilders geen verdachte maar een krimineel is ?

Vindt de rechtspraak dat deze uiting een misdrijf is ?

Dat willen wij graag weten.

 

De meest voor de hand liggende opvatting van deze uiting is dat alle Marrokanen tuig zijn. Dit effect wordt onderbouwd door de algemene teneur van de uitlatingen van Dilders over Marrokanen.  Want het is een andere uitlating dan “De kriminele Marrokanen moeten het land uit.” Vergelijk het maar met “het VV tuig moet een werkkamp in” of “het management tuig moet zonder vergoeding op straat gezet worden” Behalve dat het een strafrechtelijke belediging is, waartegen Marrokanen aangifte kunnen doen, is het diskriminatie en aanzetten tot diskriminatie en andere strafbare gedragingen tegen Marrokanen omdat zij door deze uiting van Dilders allen als tuig worden aangeduid. Hiertegen aangifte.

Het verzoek om een veroordeling tot twee jaren gevangenis overeenkomstig wetboek van strafrecht artikel 137c lid 2 en 137d lid 2 en dan verbod op kandidaatstelling voor international organen, overeenkomstig artikel 28 lid 1 derde.

Als Dilders achteraf beweert dat het was van “het tuig dat Marrokaans is moet het land uit” dan toch aangifte wegens belediging etc. omdat de meest voor de hand liggende opvatting van de uiting “het marrokaans tuig moet het land uit” anders is en bovendien aangifte vanwege diskriminatie want waarom alleen Marrokaans?

De uiting is onwaar en dus waarschijnlijk volgens de wet strafbare laster. De meeste Marrokanen zijn nette mensen en juist omdat zij zo hard werkten, niet dronken, niet steelden, ook niet van de werkgever in de vorm van ziek melden of slecht werken vanwege een kater of balen, zijn de Marrokanen destijds door de grote bedrijven massaal naar Nederland gehaald. Natuurlijk zijn er verveliojongens als de werkgevers ze massaal afwijzen om andere redenen en door de vele jaren lange campagne door Dilders en voorgangers, die in het straatje van de wallstreetse financiele elitefamilies werken.

 

Zijn parlementslid Samson en vele zoals hem krimineel tuig ??? omdat ze vroeger niet werkten toen er volop werk was maar verboden dingen deden bij demonstraties en zo. Samson is slachtoffer met mogelijk erfgoedschade door vuil traangas dat vroeger volop bij de demonstraties werd gebruikt. Zijn die ME-agenten daarom krimineel tuig ??? Is de leermeester van Dilders, Bolkestein, een misdadiger tegen de mensheid ??? omdat hij persistent de poort open hield voor grote leveranties aan gifgas Saddam. Zijn de parlementsleden die niet daar tegen stemden, misdadigers tegen de mensheid ??? Ze zijn elk in 1983 en daarna door ene Van der Veen en anderen volop gewaarschuwd voor de vreselijke gevolgen. Wel is er absoluut voor gezorgd dat vd Veen geen bewijzen kreeg dat hij waarschuwde en doet er geen enkel vroeger parlamentslid tot nu toe daar zijn mond over open. Zijn alle Nederlanders daarom misdadigers tegen de mensheid en moeten zij daarom van de wereld af ? Volgens de logika van Dilders wel.

 

De leermeester van Dilders, Bolkestein, ook een slet voor de wallstreetse financiele elitefamilies, is een belangrijke oorzaak van de grote werkloosheid en daardoor de vele vervelio-jongens. Door de EU-Bolkestein-richtlijn mogen Polen en zo hier via konstrukties volop legaal werken voor slechts vier Eurotjes per uur en wordt deze spotgoedkope arbeid voor de werkgevers op kosten van het algemeen gesubsidieerd met toeslagen, heffingskortingen, bijna gratis medische zorg en scholing voor de kinderen en eventueel een uitkering. Vervolgens roeptoetert GoldMorgs sletje Dilders, om met groot bedrog veel stemmen te halen.

 

Overigens zijn de verveliojongens niets nieuws. Vroeger waren er de bromfietsnozems en jongens zoals Samson en vele anderen werden voor werkschuw langharig apentuig uitgemaakt. Daar werden vaak enorme aantallen ME met groot materieel en “gifgas” traangas tegen ingezet, straatslagvelden geleverd en bleven hele straten en zelfs wijken vernield achter. In Amsterdam was er bij de kroning van Beatrix zelfs een zwaar cordon militaire politie en mariniers en spande het er om. Dat was in tijden dat er voor jongeren voor elke sollicitant tweehonderd banen waren in plaats van voor elke vacature die echt bestaat tweehonderd sollicitanten.

 

Ook kon men in die tijd vooral als de ouders arm waren met levensonderhoud door de staat in tijdsduur onbeperkt gratis leren en studeren of als zodanig ingeschreven zijn. Daarmee vergeleken zijn de tegenwoordige vervelio-jongens hele nette jongens. En hun ouders waren nette hardwerkende mensen die door de slechte werkomstandigheden vaak nu blijvend ziek zijn. Het is maar zeer de vraag of dat op de ouders van Dilders past. En Dilders zelf, heeft die ooit echt gewerkt ? Duizend dozen per dag stapelen ? Als Dilders dozen van twintig kilo moet stapelen stort Dilders vast wel al na tweehonderd dozen of eerder huilend in. Dilders is werkschuw zwartharig geblondeerd tuig dat dik betaald als parlamentslid en met een miljoen vanuit de richting van de wallstreetse financiele elitefamilies GoldMorgs roept en verziekt, zelfs vergiftigt volgens Asscher en haat zaait volgens Roemers en Samson.

 

De uitingen van Dilders zijn dus zeer onterecht en dus moeten politie en justitie maximaal keihard tegen Dilders optreden zodra er sprake is van een misdrijf door Dilders.

 

Overigens krijgen politie en justitie van Bolkesteins partijgenoten Opstelten en Teeven een premie om zoveel mogelijk Marrokaanse jongens om kleinigheden een strafblad te bezorgen en daarmee een soort levenslange straf van werkloosheid etc. Politie en justitie krijgen namelijk per afgeronde zaak een premie. Zo worden zij gedreven om op kleine makkelijke heterdaadjes te jagen en bijvoorbeeld da bankenkrisismisdadigers en de leveranciers aan gifgas Saddam met rust te laten en ook Dilders want zaken tegen Dilders zijn erg tijdvretend. Smeriger politiek kan eigenlijk bijna niet. De VV partijen, de VVD en de afsplitsing PVV, samen met andere (kolitie)partijen als sletten bezig in het straatje van de wallstreetse financiele elitefamilies GoldMorgs.

 

Zodra er sprake is van een misdrijf door Dilders moet er maximaal keihard tegen Dilders opgetreden worden want de reden waarom politie, justitie en onafhankelijke rechtspraak tot stand zijn gekomen, is om de vrede te bewaren. Dilders treedt stelselmatig tegen die vrede op, als een slet voor de wallstreetse financiele elitefamilies die bezig zijn om Nederland zo arm als de ratten te maken en de banken- en eurokrisis hebben opgestart en zwaar verergerd.

 

Zodra een uitspraak Wilders niet bevalt begint Wilders met strafaangiften en juraterreur, Wilders is al vele jaren parlementslid en Wilders is destijds in het bekende proces door de rechtbank in Amsterdam gewaarschuwd dat hij niet voordurend “op het randje moet lopen” om te vermijden strafbare uitspraken te doen. Het is dan ook aan Wilders om zorgvuldig te zijn met zijn woorden en geen uitlatingen te doen die in strafbare betekenis opgevat kunnen worden. Hetgeen Dilders sedertdien gedaan heeft is eigenlijk “een drol draaien op de hoofden van die rechters die hem toen genadig waren”.

Wilders maakt misbruik van de opvatting dat de slachtoffers de uitlatingen van Wilders versterken als zij aangifte doen. Maar nu is de maat overvol. Van Vliet vindt da took en verlaat de PVV-fraktie.

 

Bovendien is het zo dat een politicus wel in het openbaar uitgescholden mag worden maar een politicus mag niet mensen uitschelden. De “de franse president is een klootzak” uitspraak door het europese hof betekent alleen dat een politicus uitgescholden mag worden maar niet anderen, dus niet de koning, niet de politie, niet justitie, niet de buschauffeur, niet de burger, niemand behalve politici. Dus een politicus mag anderen niet uitschelden. Dilders mag niet Marrokanen beledigen. Bovendien mag alleen uitgescholden worden en niet van strafbare feiten belasterd of als krimineel (zoals Hitler). Dus het is niemand aan te raden om Dilders uit te schelden want voordat men het weet zit men over de streep in het strafbare. Dilders noemen mag vast wel en Dilders een GoldMorgssletje en een uit zijn bek stinkende strontluierkleuter noemen mag vast ook wel. Dilders noemde de echte man en parlementslid Cohen namelijk een plasje hier en daar plegend in het parlament tijdens de algemene beschouwingen voor heel televisiekijkend Nederland en is daarvoor niet gestraft, zelfs niet vervolgd en zelfs niet aangeklaagd. Zelfs was het zo dat de premier niet meer bijkwam van het lachen en ministers en vele parlamentleden met hem. Dilders kreeg van niemand een standje.  Dus als Dilders aangifte doet tegen toelaatbaar schelden en de waarheid van GoldMorgsslaafje vermelden, dan belastert Dilders iemand van een misdrijf en dan is Dilders mogelijk daarvoor strafbaar. Dus aanduiden hoe smerig Dilders is mag wel.

 

Dilders werkt in het straatje van de wallstreetse financiele elitefamilies, de GoldMorgs, en kreeg vanuit die hoek een miljoen. Die GoldMorgs hebben de bankenkrisis opgestart en zwaar verergerd. Daardoor krijgen gewone mensen bijna geen hypotheek en zijn steeds benouwd voor hun baan en de bijstand na een korte WW. De goedverdienenden zijn meer dan een miljoen kwijt aan toekomstig inkomen en pensioen. Verder wordt op de “Georgia Guidestones” gepromoot dat men / zes miljard mensen “een spuitje” krijgt in plaats van een pensioen.

 

Inmiddels heeft Dilders in een persconferentie bevestigd dat hij bedoelt alle Marokkanen het land uit; de criminele Marokkanen als de donder gedeporteerd en de anderen “netjes”. Zo bracht Hilter dat ook aan den beginne. Alvast verzamelen op verzamelpunten voor een “nette” brengst naar Israel / Palestina of de VS en de criminelen met harde dwang. Tegen de verveling arbeid in arbeid maakt vrij dorpen in de frisse buitenlucht op het platte land.

http://nos.nl/video/626758-complete-persontmoeting-van-geert-wilders.html

Dit onderstreept nog eens dat voor Dilders tweet

“Marrokaans tuig moet het land uit.” 

de meest voor de hand liggende opvatting is alle Marokkanen het land uit en dus dat volgens Dilders in de tweet alle Marokkanen tuig zijn.

Voor de bepaling van de strafbaarheid van de tweet en de maximale strafoplegging van twee jaren plus criminele organisatie plus verbod om EU-parlementslid te worden, dient zeer zwaar te wegen dat Dilders het gifgas van etnic cleansing verspreidt, nu openlijk, en dat zijn consorten dat niet de kop indrukken maar mee willen profiteren; de kenmerk van criminele organisatie en deelname aan een criminele organisatie.

 

 

Verder nog het volgende over deze aangifte:

 

Dilders is een naar persoon waarvan te verwachten is dat die bij strafvervolging tegenaangifte laat doen van valse aangifte, bij de minste of geringste aanleiding of zelfs zonder dat.

Daarom willen wij ons absoluut beperken tot het schriftelijk ingediende. Dat bevat zoals U waarschijnlijk opmerkt slechts feiten die al bekend zijn op het internet en de aangifte daartegen. Daar kan zover bekend niets strafbaars in de trant van een valse aangifte aan zijn. Nogmaals nagekeken maar niets strabaars aan te zien. Mocht er toch iets strafbaars aan zijn dan trekken wij dat terug wat betreft het strafbare bestanddeeltje.

Overigens is het aan justitie om in dit soort gevallen ook zonder aangifte te vervolgen maar we doen toch maar aangifte voor het geval dat justitie niet op eigen initiatief strafvervolging inzet.

Voor zover er een misverstand is ontstaan en U van het mondeling geuitte een toevoeging aan de aangifte opvat, trekken wij dit als mondeling toegevoegd opgevatte terug, uit voorzichtigheid op grond van boven vermelde. Dit geldt ook voor telefonische mededelingen en het mondelinge in eventuele volgende kontaktgesprekken.

De angst is dat een uiting uitgelokt wordt zoals bijvoorbeeld een uiting dat Dilders vergast moet worden. Dat willen wij absoluut niet en ook absoluut niet dat het zo opgevat wordt. Daarom alleen schriftelijk. Het gifgas van etnic cleansing is verschrikkelijk en daarom zijn er natuurlijk zware emoties en we willen niet dat daardoor misverstanden ontstaan.

 

Begrepen wordt dat U politie deze aangifte als aangifte wilt aannemen. Als U politie dat alsnog niet doet, deelt U politie ons dat AUB schriftelijk mede.

 

Begrepen wordt dat vervolgens de officier van justitie de aangifte behandelt. Wij verzoeken hiermee aan de officier van justitie om zo spoedig mogelijk mede te delen of er op grond van deze aangegeven feiten een strafvervolging van Wilders opgestart wordt of dat er geseponeerd wordt, hetgeen misschien al middels de bijzondere justitieinterne instructies opgedragen is.

 


 

 

 

 

 

 

EINDE AANGIFTE


 

 

Toelichting

Ene Fouad Sidali werd vanwege "een slip of the twitter" met juraterreur bedreigd, door Dilders.

Wij hebben wat "kleingeld" nodig om begin April die Dilders juridisch een maagzweer te bezorgen.

 

Overigens, volgens de Koran mogen zieken van geest geen haar gekrenkt worden maar moeten hun opdrachtgevers aangepakt worden. Ook Dilders mag van de Koran geen haar gekrenkt worden. Zijn “bazen”, de GoldMorgs, moeten volgens Jesus en Mohammed onmiddelijk direct in een voedselbankenbestaan getrapt worden. Daarom laten de GoldMorgs christenen en moslims zwart maken, door figuren zoals Dilders en de kranten en omroepen. Waarvoor we kort na de dood van Borst al waarschuwden. De dood van de goedbedoelende ex-minister Borst wordt in de schoenen van “christelijke extremisten” geschoven, door een verdwaalde dominee en de kranten en omroepen die het groot verspreiden en ons helemaal weg zwijgen. Let wel, de bedoeling is om ook het christelijke “melaats” te maken voordat de mensen wakker worden en beseffen dat de GoldMorgs volgens Jesus en Mohammed onmiddelijk direct in een voedselbankenbestaan getrapt moeten worden.

 

De criminele GoldMorgs zijn verschrikkelijker dan Hitler. Zij willen “mister anti-GoldMorks” uitgeschakeld.   Nederlandse parlementsleden en ministers weten dat maar zitten er op te wachten en “steken geen poot uit” en zijn slaafs aan de wallstreetse financiele elitefamilies. Op “Herr Anti-GoldMurks”  is 23-12-2012 om 17u te Rijswijk met een zwaar scherpschuttersgeweer met laserrichter en nachtzichtteleskoop op zijn hoofd gericht en er vlak langs geschoten. Overigens werd de aanslag gepleegd zonder sporen na te laten zodat het volgens deskundigen nadelig zou zijn om aangifte te doen. Dat was na 1994 en 1996 minstens de vierde mislukte terreuraanslag op een officiele partijleider.

 

Dilders werkt in het straatje van de wallstreetse financiele elitefamilies, de GoldMorgs, die ons allemaal straatarm willen maken. Op hun “Georgia Guidestones” wordt voor de snelle verdwijning van 95% van de wereldbevolking gepromoot, de verdwijning van meer dan zes miljard mensen dus. Dilders werkt in het straatje van de GoldMorgs, dus tegen Henk en Ingrid. Dilders doet alsof hij voor Henk en Ingrid is maar “steekt intussen Henk en Ingrid een dolk in de rug”, ten dienste van de GoldMorgs. Die GoldMorgs hebben de banken- en eurokrisis opgestart, zwaar verergerd en hun best gedaan om ons een duizelingwekkend diepe afgrond in te duwen, volgens Wouter Bos, Nout Wellink en ING-direkteur Hommen. Wie bleek tot 1945 een ergste vijand van de duitsers Heinrich en Klaudia? Hilter, die dus een werktuig van de GoldMorgs was.

 

Wij zijn gifgasslachtoffers en niet zo blij met Dilders. Toen wij emotioneel wat op internet schreven over werelds grootste en rijkste leverancier aan Saddam, werden wij door hem zwaar juridisch geterroriseerd, zoals Dilders dat nu tegen Fouad dreigde. Zijn vervolging doet justitie niet, hem (daarmee) faciliteren wel. Daar moest het debat in de Tweede Kamer over Teeven gisteren eigenlijk over gaan, niet de peanuts dat een crimineeltje een miljoen heeft gekregen.

 

Balkestein hield als staatssecretaris persistent de poort wijd open voor de leveranties aan Saddam. De voorstemmende parlementsleden toen volgden liever Balkestein dan onze waarschuwingen, die allemaal uitgekomen zijn, zoals de grote duizenden miljarden dollars en een miljoen mensen verslindende oorlogen tegen Irak. In het door de VS “bevrijde Irak wordt nu de huwelijks-leeftijd voor meisjes verlaagd van vijftien naar negen jaren en wordt “het” voor de gehuwde vrouwen verplicht op elk moment dat hun man wil.

 

Dilders is een leerling van Balkestein. Door de europese Bolkestein-richtlijn kan het volstrekt legaal dat Polen hier voor vier euro per uur werken en daardoor honderdduizenden hier werkloos zijn. En dan Dilders weer roepen over wat die werkloze jongens zonder toekomst uitvreten. Balkestein en Dilders, een heel smerige politiek van smerig zaaien en oogsten.

 

Dilders kreeg naar zeggen een miljoen van de GoldMorgs en werkt duidelijk in hun straatje. Als men dan artikel 362 wetboek van strafrecht bekijkt vraagt men zich af. Ons inziens gaat dit artikel veel te ver en verklaart vele politici schuldig. Maar helaas kunnen burgers in dit belangrijkste geval geen oordeel van de onafhankelijke rechtspraak vragen. Alleen het parlement en het kabinet kunnen dat. Dat is daarmee ook hun edige plicht, waar ze nooit zin in hebben. Het is het alleenrecht en dus edige plicht van de parlements- en kabinetsleden, volgens artikel 119 grondwet, maar ze vinden het niet opportuun. Overigens werd Hilter ook door de GoldMorgse Amsterdamse Mendelssohnsbank over de drempel naar de macht gefinancierd. Dat hebben Hilter en Dilders dus gemeen. Wij beweren beslist niet dat Dilders een Hilter is, wij vermelden alleen de beperkte feiten. Dilders heeft helemaal niet de macht om officieel zijn tegenstanders te laten doden en Dilders is dus helemaal geen Hitler.

 

Overigens, voor de verdediging van Fouad, na de uitspraken in Engeland deden wij aangifte tegen Dilders dat hij een miljard mensen belasterde, de ergst denkbare laster over een miljard mensen uitte. Daarbij vergeleken is Fouad zijn uiting nul komme helemaal niets. Justitie heeft geweigerd over die aangifte te beslissen en nu is het verjaard. Wij konden het dus niet door de onafhankelijke rechtspraak laten beoordelen. Dat recht is ons door justitie ontnomen, hoewel de regering beweert dat Nederland een rechtstaat is. Ook dat heeft Dilders met Hilter gemeen, dat men het niet opportuun vindt om Dilders te vervolgen en dat de kranten en omroepen hem groot bedienen en de dissidente tegenstanders helemaal wegzwijgen. Wij beweren beslist niet dat Dilders een Hilter is, wij vermelden alleen de beperkte feiten. Dilders heeft helemaal niet de macht om officieel zijn tegenstanders te laten doden en Dilders is dus helemaal geen Hitler. De strafvervolging wegens Dilders uitspraken in Engeland is verjaard maar tot biljoenen hoge civiele (tegen)claims kunnen altijd nog want Dilders heeft die uitspraken nooit een millimeter terug genomen. Wij willen graag die claims maar hebben het geld voor een civiele dagvaarding niet en geen enkele advocaat die er trek in heeft. Ook dat heeft Dilders met Hilter gemeen. Wij beweren beslist niet dat Dilders een Hilter is, wij vermelden alleen de beperkte feiten. Dilders heeft helemaal niet de macht om officieel zijn tegenstanders te laten doden en Dilders is dus helemaal geen Hitler.

 

De bedreigden en gedeporteerden van voor 1945 kregen ook geen rechtspraak. Om de rechtspraak te ontwijken werden ze “naar het werk gebracht” in “Arbeit macht frei”-kampen. Dat eindigde in 1945 voor een miljoen dodelijk door honger, koude, luizenpest, tyfus en cholera. Dat leverde de bekende vreselijke foto’s van de holocaust op meer dan een miljoen in de kampen. Overigens waren de wereldoorlogen en revoluties door de GoldMorgs in 1900-1955 de grote holocaust, op een kwart miljard christenen. Door GoldMorgs-verraad mislukte de slag om Arnhem. Anders konden de Engelsen zo in enkele weken naar Berlijn, Warschau, Minsk en Kiev. De Duitsers wilden liever door de Engelsen bezet worden dan vanuit het oosten en de meeste duitse kommandanten waren bereid geweest daarvoor met hun zware wapens te capituleren voor de Engelsen. Van de Engelsen werd “gentleman”-gedrag verwacht. Maar de Amerikanen onder de GoldMorgs wilden zelf Duitsland “bevrijden” en bezetten. Dat duurde tot 1945 en in 1944-1945 stortten alle voorzieningen in, met de vreselijke gevolgen voor de kampen ver weg tot in Polen.

 

Overigens wordt in Nederland ook gedwongen deportatie voor arbeid maakt vrij ingevoerd; gedwongen verhuizing, onteigening van de normale huurwoning dus, zonder vergoeding, naar desnoods een soort hondehok, voor het misschien van een jaar kontrakt. De gemeenten beslissen daarover maar worden zwaar financieel gestraft als ze het niet doen. Dit is iets wat Dilders graag wil. Vreselijke deporatie voor arbeid maakt vrij. Wij beweren beslist niet dat Dilders een Hilter is, wij vermelden alleen de beperkte feiten. Dilders heeft helemaal niet de macht om officieel zijn tegenstanders te laten doden en Dilders is dus helemaal geen Hitler.

 

En natuurlijk zullen de kranten en omroepen deze onderbouwde aangifte helemaal wegzwijgen. Dat bewijst maar weer eens dat de kranten en omroepen zoals Dilders in het straatje van de wallstreetse financiele elitefamilies werken, de GoldMorgs, de ergste vijanden van Henk en Ingrid en alle andere mensen.

 

 

de grieven inzake Dilders cs bij de Kiesraad

enkele weken geleden ingediend

 

afz; politieke partij Lot to.kg

  Ing. J. van der Veen 

 

Aan;

de Voorzitter vd Kiesraad

Prof. mr. H.R.B.M.  Kummeling

 

 

Hooggeleerde Weledelgestrenge Voorzitter van de Kiesraad,

 

Grieven tegen de registratie voor de EU-parlementsverkiezingen van de aanduiding

PVV  (Partij voor de Vrijheid)

van de Vereniging Partij voor de Vrijheid

omdat deze aanduiding misleidend zou zijn en in strijd met de regels, wetten en verdragen.

 

In het geval van de EU-parlementsverkiezingen is het omvattender dan een souvereine nederlandse kwestie en het hoeft geen betoog dat de regels, wetten en verdragen in acht moeten worden genomen. Ons land hoeft niet perse wederom te kijk worden gezet als een bananenrepubliek. Dat heeft de gemachtigde van de aanvraagster al te veel gedaan.

Het probleem is ook gelegen in het woord partij. Volgens de algemeen gangbare gebruiken en opvattingen is een partij toegankelijk om lid van te worden en is een ledenvergadering van een signifikant ledenaantal het hoogste orgaan, dat het partijbeleid bepaalt. Dit is bij de “Partij” voor de Vrijheid niet het geval. Niet anders is bekend dan dat EEN persoon, namelijk de gemachtigde van de aanvraagster, het beleid bepaalt, al dan niet gehoorzaam aan de wallstreetse financiele elitefamilies, die op de ondergang van Europa uit zijn. Derhalve is het word Partij misleidend.

 

Ook is er rechtstreeks strijdigheid met de regels en wetten:

== Alleen partijen die een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid (de statuten van de vereniging zijn vastgelegd in een notariële akte) kunnen een naam ('aanduiding') bij de Kiesraad registreren. ==

Bij de PVV is er feitenlijk in de praktijk sprake van een Stichting. Er is geen signifikant ledenbestand dat als hoogste orgaan oprtreedt. Als de wetgever had gewild dat ook Stichtingen en feitenlijk soortgelijk een aanduiding kunnen registreren dan was dat wettelijk bepaald. De wetgever wil dat kennelijk niet. Anderzijds wil de wetgever de gewenste onafhankelijkheid van de kiesraad in acht nemen en niet in individuele gevallen wijzen. Wij zijn weliswaar politiek maar behoren niet (binnenkort) tot de wetgever en ons staat vrij bij Uw Kiesraad om in individuele gevallen grieven in te dienen, ten algemene belange die wij ook volgens onze statuten ook op europees niveau nastreven. Geen enkele wijziging van de aanduiding kan voornoemde wetstrijdigheid opheffen.

De EU-omvang van het wetgevings- en bestuursgebied en de nationale omvang van het kiesgebied komen betekenis toe bij het beoordelen of er sprake is van een signifikant ledenbestand. In het voorliggend geval van de “PVV” is er overduidelijk geen sprake van een signifikant ledenbestand. Wat betreft verkiezingen voor een raad van een kleine gemeente kan misschien genoegen worden genomen met een ledenbestand van twintig leden maar bij EU-parlementsverkiezingen zeer zeker niet. Ook is het zeer twijfelachtig of een ledenbestand van maar honderd leden misschien als voldoende geacht zou kunnen worden. Maar dan zou er ook sprake moeten zijn van een duurzaam feitenlijk zijn van een vereniging in plaats van een stichting of tenminste een serieuze intentie om na te streven om feitenlijk een vereniging te zijn in plaats van een stichting. In geval van de “PVV” is overduidelijk alom langdurig gebleken en bekend geworden dat er zelfs ook absoluut geen intentie is om na te streven om feitenlijk een vereniging te zijn in plaats van een stichting, dat de intenties duurzaam tegengesteld zijn.

 

Het moment van beoordeling is dat van de laatste dag van registratie, kort waarna een beslissende vergadering van de Kiesraad over de uiteindelijke lijst van registraties plaats vindt. De laatste dag van registratie houdt in dat er daarna geen andere aanmeldingen voor de komende verkiezingen meer toegelaten worden. In herinnering moet worden gebracht dat er altijd streng op is toegezien dat de regels stipt gehanteerd worden. Als gegevens of een betaling vijf minuten te laat binnen komen dan worden ze beschouwd als niet, evenzo een betaling van vijf Euro te weinig. Een naam met een verkeerd leesteken wordt evenmin toegelaten, zelfs niet bij gemeenteraadsverkiezingen. In boven genoemd geval gaat het om veel zwaarder wegend dan enkele minuten, euro’s of een leesteken.

 

De voorgeschiedenis van de aanvraagster van de aanduiding komt betekenis toe bij de beoordeling van de feitelijkheden en de intenties. Het kan gebeuren dat, eventueel vanwege de actualiteit, een vereniging relatief kort voor de laatste dag van de regsitratie opgericht is of tot dan niet in gekozen volksvertegen-woordigingen mee heeft mogen delen, door verzwijging door de media. In dat geval zou eventueel redelijkerwijs kunnen worden aangenomen dat de aanvraagster niet de intentie heeft om feitenlijk niet aan de voorwaarden te voldoen. Dit is bij de PVV echter in uitzonderlijk grote mate niet het geval en de voornoemde aanname is derhalve absoluut niet redelijkerwijs mogelijk. Daarbij is mede in aanmerking te nemen dat de aanvraagster medegedeeld zou hebben geen ledenpartij te willen worden. Dat houdt in dat de aanvraagster medegedeeld zou hebben in feite in de praktijk als een stichting te willen blijven.

 

De gemachtigde van de aanvraagster is begonnen als parlementslid in de VVD-fraktie. Als dank voor het aangenaam verpozen is hij afgesplitst en is toch in het parlement aangebleven, geheel anders dan dat hij zich eerst voorgedaan heeft en hoewel er in weze geen sprake was van een signifikant hem individueel toekomend mandaat. Dankzij de misbruik van het parlementslidmaatschap voorheen voor de VVD en ongestrafte en zelfs onvervolgde grove uitlatingen, heeft hij veel media aandacht verworven voor herverkiezingen. Het forceren van vervroegde verkiezingen voor een nieuwe regering kon er ook nog wel bij. Voor degenen die vaag van zijn financiering weten en enig verder inzicht in de wereldpolitiek hebben, is er sterk de indruk dat hij werkt voor de wallstreetse financiele elitefamilies, die op de ondergang van Europa uit zijn. Zij zien een spanningsveld in de zin van artikel 362 wetboek van strafrecht. Ingevolge artikel 119 grondwet kan echter niemand dat door de rechter laten toetsen, behalve het parlement of kabinet. Die zien echter in artikel 119 een immumiteit en geen plichten.

 

Dat de aanduiding tot nu toegelaten is betekent niet dat die toegelaten moet blijven. Tot nu moest er mogelijk vanuit worden gegaan dat de aanvraagster, verwant aan meerdere leden in het parlement, de wettten kent en de zaken daaraan gemeten op orde brengt. Nu blijkt dat echter geenzins het geval te zijn. Derhalve kan bij het laatste beslismoment dat zich nu aandient de aanduiding niet langer toegelaten worden.

 

De gemachtigde van de aanvraagster heeft zich tot en met de beoordelingsdatum met hand en tand verzet tegen het voldoen aan de voorwaarden voor de registratie. Mensen die er een feitenlijke vereniging en partij met tenminste een signifikant ledenbestand van wilden maken, zijn er uit gewerkt. Op de beoordelingsdatum 25 februari 2014, blijkt geenzins van een signifikant ledenbestand, zeker niet in verhouding tot het bestuursgebied en het kiesgebied van de komende EU-parlementsverkiezingen. De aanvraagster komt geen recht tot herstel meer toe om toch de aanduiding te mogen gebruiken bij de komende EU-parlementsverkiezingen. De aanvraagster heeft jaren en jaren verzuimd de zaken op orde te brengen, zich zelfs daartegen verzet. Het voorbereidingsproces van de verkiezingen voor het EU-parlement heeft recht op duidelijkheid kort na de uiterste indiendatum. Hersteltijd verstoort dat en de aanvraagster kan niet meer redelijkerwijs hersteltijd gegund worden.

 

De aanvraagster is feitenlijk een stichting, hetgeen de wetgever kennelijk niet gewild heeft. Derhalve is de aanduiding tegenwettig voor de komende EU-parlementsverkiezingen. De aanvraagster is door gebrek aan een signifikant ledenbestand evenmin een partij volgens de algemeen gangbare gebruiken en opvattingen, zeker niet in verhouding tot het bestuursgebied en het kiesgebied van de komende EU-parlementsverkiezingen. Derhalve is de aanduiding misleidend voor de komende EU-parlementsverkiezingen.

 

De gemachtigde van aanvraagster is al vele jaren lid van het nationale parlement en verkondigt overbekend dat wetsovertreders zeer streng gestraft moeten worden. De teneur van de verkondigingen is dat zelfs voor kleine vergrijpen levensverwoestende straffen opgelegd moeten worden, die vaak in de praktijk dodelijk zullen uitwerken. De gemachtigde is vele jaren parlementslid maar ontbreekt rechtsgevoel of schuift deze botweg ter zijde. Nooit is van gemachtigde een woord vernomen over wenselijkheid van serieuze strafvervolging van enkele nederlandse gifgaschemieleveranciers, die met behulp van Saddam meer dan een miljoen Iraniers verminkend vergast hebben. Volgens de teneur van de gemachtigde moeten ook gifgasslachtoffers eventueel voor kleine vergrijpen een straf opgelegd worden die het laatste beetje leven verder verwoest en hebben zij ook zonder dat zij vergrijpen plegen geen recht op medische hulp voor de gifgasgevolgen. Deze hulp wordt al een kwart eeuw geweigerd. In voorkomende gevallen is de weigering aangezet door heimelijke instructies.

 

Het is duidelijk dat als wetsovertredingen door de gemachtigde toegelaten worden, vanwege het voornoemde, dit in de algemene opvatting betekent dat deze wetsovertredende gedragingen van de gemachtigde geen wetsovertredingen zijn maar volkomen harmonieren met de wetten en regels en als zodanig leidend zijn. Het is duidelijk dat in het algemeen belang in het bijzonder gedragingen van gemachtigde niet toegelaten mogen worden zodra zij enige strijdigheid met een regel, wet of verdrag vertonen. Het betreffende gezag is gehouden zulks geen ruimte te geven. In het voorliggende geval is de Kiesraad het betreffende gezag.

 

Weliswaar is er in het algemeen wettelijk de gelegenheid om tegen een goedkeuring van een registratie bij de Afdeling Bestuursrechtspraak in beroep te gaan. De termijn daarvoor is echter bijzonder kort. De aanduiding is al voorheen geregistreerd. Toen stonden voornoemde gronden nog niet voldoende vast voor een beroep. Er moest van worden uitgegaan dat de zaken op orde zouden worden gebracht om aan de voorwaarden van de registratie te voldoen. De gemachtigde is immers al heel lang parlementslid en ook andere aanverwanten van de aanvraagster. Bovendien is algemeen bekend dat zij zich door juridisch zwaargewichten laten raden. Het is dan ook terecht dat de Kiesraad destijds de registratie van de aanduiding heeft toegelaten. Nu blijkt echter dat een verdere voortzetting van de registratie onwettig zou zijn. De termijn voor een beroep bij de Afdeling is echter verstreken.

 

Om al het voorgaande ligt de beslissing thans uitsluitend bij de aanvraagster en de Kiesraad. De aanvraagster staat immers vrij om de registratie te laten doorhalen of niet te gebruiken. Om al het voorgaande rust thans op de Kiesraad de edige plicht om de registratie van de aanduiding “PVV” voor de komende EU-parlementsverkiezingen te schrappen. Dit ook om op het voorliggend laatste beslismoment bij de betreffende vergadering van de Kiesraad binnenkort, tijdig duidelijkheid te verschaffen aan de aanvraagster, hetgeen waar de aanvraagster recht op heeft. De voorgeschiedenis komt zware betekenis toe bij de beoordeling van eventuele beweringen dat de aanvraagster alsnog binnenkort de zaken op orde zal brengen om aan de wettelijke vereisten te voldoen. Redelijkerwijs kan niet anders dan worden aangenomen dat het een schijnbeweging zal zijn en de tijd te kort zal blijken om echt inhoudelijk feitenlijk aan de wettelijke vereisten te voldoen.

 

De minst tegenwettige en minst problematische gang van zaken is dat de Kiesraad thans bij het voorliggend beslismoment de aanduiding “PVV” schrapt voor de komende EU-parlementsverkiezingen en zo de besluitmogelijkheden opent voor de aanvraagster en eventueel de Rechtspraak c.q. de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bij het alsnog weigeren van de aanduiding voor registratie voor de komende EU-parlementsverkiezingen wordt immers de mogelijkheid geopend om in beroep te gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak. Eventueel kan de gemachtigde daar onder ede verklaren de zaken tijdig op orde te laten brengen. Als de Afdeling dan het schrappend besluit van de Kiesraad vernietigt, dan heeft de Kiesraad haar edige plichten vervuld en problemen voor zich en het algemeen vermeden. De Kiesraad kan dan niet worden verweten zelfs op het laatste moment geen duidelijkheid te hebben verschaft voor de aanvraagster en het algemeen.

 

Wat een eventuele belangenafweging betreft is op te merken dat de aanvraagster geen zwaarder wegend belang heeft voor het desondanks handhaven van de aanduiding. De gemachtigde van de aanvraagster heeft meer dan voldoende naamsbekendheid om met een zogenaamde blanco lijst aan de verkiezingen mee te doen zonder daardoor zwaarwegend aan stemmenverwerving in te boeten.

 

Hoogachtend

politieke partij  Lot to.kg

Ing. J. van der Veen

veenfeb@lotto.kg

+31702157113,  +4915779558787

Schrobbelaarstraat 3, 2613 MG  Delft

Generaal Vetterstraat 71, 2283 LH  Rijswijk 

(handtekening in deze publikatie verwijderd)

 

 

 

Beste premier van ons allemaal,

geschiedenisles kan toch nog nuttig zijn

of toch Dilders niet deze week voor de rechter ?

en dan dus weer de geschiedenisles waardeloos   ::

 

Lody Van de Kamp,  March 14

De PVV, Geert Wilders en het verhaal van

Dr Elie Cohen, voormalig huisarts..... 1992

Eén maatregel is genoeg,

Lody Van de Kamp

Former rabbijn at Londen, Den Haag, Amsterdam

In 1977      Studied at Talmoedhogeschool

Past: HBS-A Enshcede

Lives in Amsterdam, Netherlands

From Enschede, Netherlands

 

Nederland Bekent Kleur

shared Lody Van de Kamp's status.

March 17 · Edited

(Via Rabbijn Van de Kamp).

 

Een kampbewaarder van Sobibor vertelt

hoe hij tot zijn daden kwam:

"Joden werden opzij gezet.

Apart. Nog was er niets aan de hand.

Opzij gezet. Maar zij waren nog eerbare burgers.

Maar met het voortschrijden van de jaren in Nazi Duitsland

werd het helemaal anders.

´Opzij gezet´ werd tot ´buitengesloten´.

´Buitengesloten´ werd tot ´misdadig´.

´Misdadig´werd tot ´vernietigingswaardig´.(..)

“Dat is het proces.

Eén regel is genoeg om te beginnen met uitsluiten.

Wij hebben gezien waar het eindigt“.

 

De PVV, Geert Wilders en het verhaal van

Dr Elie Cohen, voormalig huisarts..... 1992

Eén maatregel is genoeg,

 

 

Een kampbewaarder van Sobibor vertelt

hoe hij tot zijn daden kwam:

 "Joden werden opzij gezet.

Apart. Nog was er niets aan de hand.

Opzij gezet. Maar zij waren nog eerbare burgers.

Maar met het voortschrijden van de jaren in Nazi Duitsland

werd het helemaal anders.

´Opzij gezet´ werd tot ´buitengesloten´.

´Buitengesloten´ werd tot ´misdadig´.

´Misdadig´werd tot ´vernietigingswaardig´.(..)

“Dat is het proces.

Eén regel is genoeg om te beginnen met uitsluiten.

Wij hebben gezien waar het eindigt“.

 

De PVV, Geert Wilders en het verhaal van

Dr Elie Cohen, voormalig huisarts..... 1992

Eén maatregel is genoeg,

 

De man, in de leren leunstoel tegenover me kijkt me recht in zijn gezicht. Hij toont geen enkel gevoel van gêne. Ook wanneer ik Hubert Gomerski, voormalig kampopzichter uit Sobibor, mijn verhaal vertel over de lange reis die mij uiteindelijk via het Durchgangslager Amersfoort, Kamp Westerbork, Auschwitz en later in Mauthausen deed belanden vertrekt hij geen spier. De man draagt een net blauw colbert met daaronder een donkerrode trui. Onder de omslag van zijn broek komen bruin grijs geblokte sokken te voorschijn. Zijn donkere suède schoenen lijken goed geborsteld. Dit komt toch uit een heel andere garderobe dan hij als kampbeul moet hebben gedragen.

Even sluit ik mijn ogen en probeer me zich een beeld te vormen van hetzelfde gezicht en dezelfde ruwe handen maar dan in een grijsachtig uniform met glimmende knopen, zwarte schoudertressen, glimmende laarzen tot net onder de knieën en zo´n hoge pet op zijn nu toch wel kalende hoofd.

Ik schat de man op een jaar of zestig. Dat betekent dat hij aan het begin van de oorlog rond de dertig moet zijn geweest.

 

Het heeft lang geduurd voordat ik mij zelf zover heb gekregen een afspraak te maken met de man die mogelijk tijdens mijn eigen lange zwerftocht langs de kampen ooit eens mijn kampopzichter moet zijn geweest. De man staat op haalt de theepot vanonder de muts vandaan en knikt in mijn richting “ Een kop thee”? Ik knik. “ Gebruikt u suiker”. “Alstublieft”. Uit een met blokjes parelmoer ingelegd doosje haalt de man twee zilveren lepeltjes te voorschijn. “ Tja, zo is het gegaan”, is de reactie op mijn verhaal wanneer de man weer is weggezakt in de leren fauteuil. “Zo ging dat toen. Ik was daar de baas en u? U was de Jood waarover wij vrij mochten beschikken”.

 

Ik kijk zwijgend om me heen. De woonkamer is kitschachtig gemeubileerd. Op de schoorsteenmantel staan links en rechts van de klok twee porseleinen beeldjes uit de jaren twintig. Aan het plafond hangt een namaak kristallen luchter. Mijn blik glijdt langs de boekenkast. Ik kijk naar de foto´s die hier en daar aan de muur hangen en op het dressoir staan Niets verraad over het naziverleden van de man tegenover me. Hij gunt me de stilte om mijn komst hier naar toe op me te laten inwerken. Waar ben ik in vredesnaam aan begonnen. Het zweet breekt me uit. “Ik begrijp dat het moeilijk voor u is”, hoor ik hem uit de verte zeggen. “Moeilijk?” gaat het door mijn hoofd. “Zit ik niet tegenover de moordenaar van mijn familieleden?”

Ik veeg met mijn zakdoek het zweet van mijn voorhoofd. Daarna droog ik mijn nek op de zelfde manier af. Vijftien jaar lang al wordt mijn spreekkamer dagelijks gevuld met generatiegenoten die allemaal met mij, als huisarts, willen praten over hun kampverleden. Door mijn spreekkamerervaringen is de Nederlandse taal het woord ´kampsyndroom´ rijker geworden en hebben de collega´s het over het begrip ´oorlogstrauma´.

En dan nu zit ik tegen over mijn beul die mij gaat vertellen hoe hij zover is gekomen. Ben ik misselijk van die slok thee of is het die smalende blik die mij onpasselijk maakt?

 

“ Het begon in de jaren dertig in Duitsland zo eenvoudig”, vertelt de SS´er. “ Een artikeltje hier, een grapje daar”. Gomerski gaat even verzitten. “Vaak werd er gelachen om een ´Juden Witz. En dat gebeurde terwijl we nog steeds beleefd onze Joodse overburen begroeten”.

De beul houdt mij een sigarettenkoker voor. Ik sla zijn aanbod af. Straks als ik buiten kom zal mijn pakje Lexington het eerste zijn waar ik naar grijp.” Maar dan begint het hele proces. En dat is waar ik veel over heb moeten nadenken, nach dem Krieg”. Ik weet dat hij veel tijd heeft gehad om na te denken. Meer dan twintig jaar heeft hij vanwege zijn oorlogsmisdaden achter de tralies doorgebracht. “Het proces van het uitsluiten van de Jood. Van een eerzaam burger, net zo ontwikkeld als zijn Arische landgenoot, wordt de Jood langzamerhand tot een parasiet. Eerst namen we nog onze hoed af voor de Jood, enkele jaren later spuugden we voor hem op de grond”. Ik staar naar de grond. Bij het horen van woorden ´Arisch landgenoot´ voel ik weer die misselijkheid in mij opkomen. Mijn vuisten ballen zich samen. “Volhouden Elie Aron Cohen, volhouden”, prent ik me zelf in.” Nog even, dan mag je weg”. “ Dat was het proces. Binnen een paar jaren waren Die Juden niets meer in onze ogen dan parasieten, ongedierte. En ongedierte moet verdelgd worden”. Herr Hubert Gomerski staat op uit zijn stoel.

“ Der Führer was net aan de macht. Toen kwam de maatregel tegen het ritueel slachten. Joden werden opzij gezet. Apart. Nog was er niets aan de hand. Opzij gezet. Maar zij waren nog eerbare burgers. Maar met het voortschrijden van de jaren in Nazi Duitsland werd het helemaal anders. ´Opzij gezet´ werd tot ´buitengesloten´. ´Buitengesloten´ werd tot ´misdadig´. ´Misdadig´ werd tot ´vernietigingswaardig´.

SS-Unterscharführer Gomerski komt nu recht voor mij staan. Hij toont een uitgestreken gezicht. `In 1933 was het nog ´Gut morgen Herr Cohen. In 1938 was het..´ Met deze woorden vormt zich een gemene grijns op zijn gezicht, wijst hij op zijn rechter voet. Hij tilt zijn hiel van de vloer en maakt een snelle heen en weer draaiende beweging met zijn tenen op de grond. Alsof hij een mier dood drukt. „ Vernichtet!” Zijn gezicht wordt onmiddellijk weer ernstig. “Dat is het proces. Eén regel is genoeg om te beginnen met uitsluiten. Wij hebben gezien waar het eindigt“.

 

En half uur later zit ik in de stationsrestauratie. Ik kan niet wachten om zo gauw mogelijk dit vreselijk dorp te verlaten, weg te vluchten uit dit land. In G´ds naam zo vlug mogelijk weer de grens over. Als ik eerst maar weer op Nederlandse bodem ben.

Die draaiende voet, die grijns. “ Vernichtet!”.

 

Het is begin jaren negentig. Dr Elie Cohen zit tegenover mij. Hij vertelt mij over dit gesprek met Gomerski. “ Weet u, rabbijn van de Kamp, weet u wat het meest heftige moment was van deze ontmoeting? Het was toen ik weer op straat liep. Ik had net afscheid van de man genomen. Het doel van mijn afspraak was bereikt. Ik wist nu wat deze man ooit had bezield om zo de beul uit te hangen. Hij was getuige geweest van het proces waarbij de Jood van eerbiedwaardig burger in een beschaafd en ontwikkeld Duitsland werd gereduceerd tot ´vernietigingswaardig´. Rabbijn van de Kamp, toen ik weer op straat liep besefte ik waarom het zo heftig was. Het was zo vreselijk omdat die kerel iets was overkomen wat ons allemaal kan overkomen. Hij was mee gaan denken in het proces van uitsluiting. En dat is iets wat kan beginnen met één maatregel en wat kan eindigen met ´vernietigingswaardig´.”

 

--------------------------------------------------------------

Dr Elie Aron Cohen, overlevende van Kamp Amersfoort, Auschwitz en Sobibor overleed niet zo lang na onze ontmoeting, in 1993, na een pijnlijk en moeizaam na-oorlogsbestaan. Zijn boeken De negentien treinen naar Sobibor (Amsterdam 1979) en Beelden uit de nacht. Kampherinneringen (1992) getuigen van de pijn en het verdriet.

 

Aan hem wil ik dit verhaal, dat over één maatregel gaat, opdragen......

 

 

Wij steken onze nek uit, wij genieten niet de speciale bescherming en riante betaling die U parlementsleden en kabinetsleden genieten (artikel 119 grondwet)(artikels 121 tot 130 wetboek van strafrecht).

Tegenover voorrechten staan bovengemiddelde plichten.

Of wordt het weer slappelingen Binnenhof,

zoals met Saddams gifgas.

Uw kollega’s van destijds genieten wel de “wettelijke immumiteit” maar het is ze nooit te vergeven, in geen duizend jaren, zoals volgens wetenschappers de ellende van mosterdgas (en smerig traangas) dertig generaties doorgegeven wordt.

Blijft U ook van die nooit te vergeven

slappelingen Binnenhof ??

 

Krijgt Dilders van de kabinetsleden, de koalitieleden en de oppositieleden feitenlijk instemming om duizend maal sterker onaantastbaar vanuit het EU-parlement het gifgas van etnic cleansing te verspreiden ??

Het lijkt er wel heel sterk op.

Om het gifgas van etnic cleansing te laten verspreiden ?   Om zo de verwoesting van ons mooi land dichter bij te brengen ?

Al dat nederlands gifgas naar Saddam was niet genoeg? Die Binnenhofslappelingen

Zijn zij daarvoor door ons gekozen ?

Worden zij daarvoor door ons betaald ?